De Vecht bij Hardenberg

Probus Hardenberg 89 is opgericht in 1989 als tweede Probusclub in Hardenberg.

Doel: saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder.

De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten – ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond – waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. 
Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.

Om inhoud te geven aan deze doelstelling houden de leden van de club om de twee weken bijeenkomsten – ’s middags vanaf 17.00 uur – in Restaurant Heemse, Hardenberg. Een bijeenkomst in het clubrestaurant kan vervangen worden door een excursie of andere externe activiteit. Ca 4x per jaar is er een excursie tezamen met onze partners.Het ledental van Probus beweegt zich rond de 30.

Om een en ander in goede banen te leiden heeft de club een bestuur, activiteiten commissie, uitgaande en inkomende bestuursleden.
Deze website is vooral bedoeld als informatievoorziening voor de leden. Vandaar dat de meeste onderdelen zijn afgeschermd met een wachtwoord.